Choď na obsah Choď na menu

Podávanie informácií, podnety, sťažnosti

1.informácie o klientoch /mimo zdravotného stavu/ môžu žiadať príbuzní u zdravotnej sestry  v pracovných dňoch osobne v DD alebo telefonicky na 0911424559 v čase:

od 9,00 do 11,15      a  od 13,00 do 15,00

   
2.informácie o prevádzke DD a poskytovaných sociálnych službách
môžu dostať žiadatelia v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 15,00 u riaditeľky, ekonómky alebo sociálnej pracovníčky osobne v DD alebo na 038/5424559.

Základné informácie sú zverejnené aj na  ...............................

 https://domovchynorany.estranky.sk/clanky/dokumenty/ 

3.podnety, návrhy, pripomienky môžu klienti, príbuzní a tretie osoby vhodiť do schránky v jedálni DD alebo písomne na e-mailovú adresu:

 domovdochodcovchynorany@gmail.com

4.sťažnosti môžu klienti, príbuzní, zamestnanci a tretie osoby uplatňovať v pracovných dňoch v čase od 7,30 do 15,30 u riaditeľky, ekonómky, sociálnej pracovníčky alebo zdravotnej sestry v zmysle Interný predpis na vybavovanie sťažností

 

 

 

Kontakt

Nám.hrdinov 12/21
Chynorany
PSČ 956 33

038/5424559 , 0911 424 559