Choď na obsah Choď na menu

História DD

Po presťahovaní zdravotného strediska do nových priestorov pri kostole zostala nevyužitá

budova bývalého zdravotného strediska. Vzhľadom na rastúci počet starých ľudí vtedajší zástupcovia obce  rozhodli, že  sa v nej budú poskytovať služby sociálnej starostlivosti

starým občanom z obce a blízkeho okolia formou opatrovateľskej služby . V roku 1991 sa  začali práce na rekonštrukcii budovy a zároveň sa k existujúcej budove pristavala obytná

časť s 8 jednoposteľovými a 8 dvojposteľovými izbami.

V nasledujúcom roku otvorilo svoje brány Zariadenie opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt starých občanov v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Topoľčanoch. Dvanásť zamestnancov zariadenia privítalo prvých 24 klientov, ktorým sa začali poskytovať služby formou bývania, stravovania a zaopatrenia. Od 1.12.1993  zariadenie poskytuje svoje služby ako Domov dôchodcov až do dnes. V roku 1996 prešiel domov pod zriaďovateľskú pôsobnosť Krajského úradu v Trenčíne a od 1.7.2002 je zriaďovateľom Obec Chynorany. 

Postupne sa dobudovalo aj vybavenie domova. V  roku 1993-1994  bola vybudovaná plynová prípojka, kuchyňa, kotolňa, prípojka na obecnú kanalizáciu .

V roku 2006-2007 sa z prostriedkov Európskej únie zrekonštruovalo podkrovie, kde sa vybudovalo 8 nových jednoposteľových izieb, 2 kancelárie, 2 sklady, veľká kúpeľňa. Pristavala sa šachta s lôžkovým výťahom a bezbariérový východ z budovy.

V priebehu rokov 2008 až 2010 bolo upravené nádvorie DD na oddychovú zónu /dlažba, lavičky, výsadba  zelene/, vymenené dvere a  okná, aby sa zmenšili tepelné úniky počas  vykurovacieho  obdobia. Bolo zakúpené auto  a zdvíhacie zariadenie pre imobilných klientov.

V rokoch 2012-2013 sa podarilo zrekonštruovať 2 kúpeľne a 8 sociálnych  zariadení pre klientov, WC a sprchy pre zamestnancov s dôrazom na bezbariérovosť a v záhrade bol vybudovaný altánok. Každý klient má k dispozícii elektrickú polohovaciu posteľ.

V súčasnosti sa poskytuje sociálna starostlivosť 32 klientom - prevažne sú to občania Obce Chynorany, ale služby poskytujeme aj občanom z okolia – Rybany, Nedanovce, Bošany, Partizánske, Bánovce n/B....

O klientov sa stará 20 členný kolektív zamestnancov . Z toho je 14 odborných zamestnancov a 6 obslužných zamestnancov.

Cieľom DD je aj naďalej skvalitňovať poskytované sociálne služby za primerané úhrady, aby tieto služby boli dostupné všetkým žiadateľom, ktorí sú na ne odkázaní a potrebujú ich.

p1000142.jpg

 

   

  

 

Kontakt

Nám.hrdinov 12/21
Chynorany
PSČ 956 33

038/5424559 , 0911 424 559